Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest GETEX Sp. z o.o.
 2. Pani/Pana dane nie są przekazywane do innych podmiotów
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane na czas wysyłania oferty lub zrealizowania umowy
 4. Ma Pani/Pan prawo do
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu